31) Výjezd k Wichtelhütte a Edelrautehütte

(cca 5 a 6 km v jednom směru, převýšení 550 m)

Jedná se o kratší sportovní (tréninkové)  výjezdy k horským chatám. Výjezd k Wichtelhütte je shodný s popisem procházky č. 7 a vede po zpevněné lesní cestě. Výjezd k Edelrautehütte vede po šotolinové silničce a na zahrádce této chaty se můžete odměnit pivkem. Tato trasa se dá také výhodně zkombinovat s předchozím okruhem přes Hölleralm